തര്‍ജ്ജനി

വി.കെ.ദീപന്‍

ഹരിതം, ആലംകോട് പി.ഒ
679 585

Visit Home Page ...

കവിത

തിളക്കം


ചിത്രീകരണം: ശശികുമാര്‍
തരില്ലെന്നു് കുതറിയോടുന്നു.
പിന്നെ, തോല്പിച്ചെന്നു് കനപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കൈകളാല്‍ അദൃശ്യമായ ഒരു പനിനീര്‍പ്പൂ കശക്കുന്നു.
വിരല്‍ത്തുമ്പുകളതിന്‍ ചെംചാറാല്‍ തുടുക്കുന്നു.
കണ്‍കോണിലേക്കെറിയാതെ
വഴുതുന്ന കള്ളനോട്ടങ്ങളെ
മുന്നിലേക്കു് കുടഞ്ഞിട്ട മുടിച്ചാര്‍ത്തില്‍ മറയ്ക്കുന്നു.
രാവിന്നേകാന്തതയിലെപ്പൊഴോ
പിന്നെ ഞാന്‍
വിടര്‍ന്ന താരങ്ങളില്‍ നിന്നൊരാ
കണ്‍തിളക്കം
കണ്ടെടുക്കുന്നു.
Subscribe Tharjani |