തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

ആകാശം തേടുന്ന പറവകള്‍

നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം നവംബര്‍ 12 മുതല്‍ 16 വരെ, ICCR ആര്‍ട്ട് ഗാ‍ലറിയില്‍ നടക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: Invitation to Hues in Forms"

Hues In Forms
From 12th Nov to 16th Nov at ICCR Art Gallery, Near Ravindra Bharathi, Hyderabad

Subscribe Tharjani |