തര്‍ജ്ജനി

ഗ്രീഷ്മ എം.എസ്
About

പാലക്കാട് കുമാരപുരം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററിസ്കൂളിലെ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് ഗ്രീഷ്മ എം.എസ്. നിരവധി മത്സരങ്ങളില്‍ കവിതാരചനയ്ക്കും കഥാരചനയ്ക്കും സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Article Archive
Sunday, 9 November, 2008 - 09:57

രണ്ട് കവിതകള്‍‌