തര്‍ജ്ജനി

രഹന മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം
About

കണ്ണൂരില്‍ ജനനം. ഇപ്പോള്‍ അബുദാബിയില്‍ താമസം. കഥാരചന, കവിതാരചന എന്നിവയില്‍ താത്പര്യം

Article Archive