തര്‍ജ്ജനി

സുഷമ ബിന്ദു

മഴ
തിരുവാഴാംകുന്ന് ( പി.ഒ)
അലനല്ലൂര്‍
പാലക്കാട്
678601
മെയിൽ : sushamabindutvk@gmail.com

About

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ യു പി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപിക.

കോഴിക്കോട് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷകവിദ്യാര്‍ത്ഥി. വിഷയം വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിത.

Article Archive
Tuesday, 22 November, 2016 - 19:36

പച്ച