തര്‍ജ്ജനി

സൂസൻ തോമസ്

ഡാനിയേൽ നിവാസ്,
വാളക്കോട് പി. ഒ,
പുനലൂർ

About

പുനലൂർ സ്വദേശി. എഞ്ചിനിയറിംഗില്‍ ബിരുദവും ബിസിനസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നേടി.

സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരിക്കെ സാഹിത്യമത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടി. യാത്ര, വായന എന്നിവയില്‍ താല്പര്യം. ഭര്‍ത്താവിനോടൊപ്പം ദുബായില്‍ കഴിയുന്നു.

Article Archive