തര്‍ജ്ജനി

അമ്പിളി. സി. ആര്‍

ചൂരച്ചിറ,
ആയിരംകൊല്ലി,
അമ്പലവയല്‍.പി.ഒ
വയനാട്. 673 593

About

വയനാട് സ്വദേശി. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ബാച്ചില്‍ സാഹിത്യരചനയില്‍ എം.എ ബിരുദം നേടി.

Article Archive
Friday, 11 September, 2015 - 22:04

പഴയ പാഠങ്ങള്‍