തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീകുമാര്‍. പി
About

റാന്നി സ്വദേശം, കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിൽ ഗ്രാഫിക്‌ ആർട്ടിസ്റ്റ്‌ ആയി ജോലി.

Article Archive
Friday, 26 December, 2014 - 15:23

ഇടവഴിയിലെ കരിനിഴലുകള്‍

Wednesday, 19 October, 2016 - 21:01

കാര്‍മേഘം