തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീഹരി ശ്രീധരന്‍
About

ശ്രീഹരി ശ്രീധരന്‍. കോഴിക്കോട് സ്വദേശം. ഇപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂരില്‍ ഐ. ടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കാല്‍വിന്‍ എന്ന തൂലികാനമാത്തിലാണ് എഴുതാറ്.

Article Archive