തര്‍ജ്ജനി

ഗൌതമസിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍
About

ഈറോഡ് സ്വദേശി.
തമിഴിലെ പ്രശസ്ത കോളമിസ്റ്റ്, കഥാകൃത്ത്.
ചെന്നെയില്‍ ദിനകരന്‍പത്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Wednesday, 3 December, 2014 - 19:29

തമ്പി