തര്‍ജ്ജനി

റഷീദ്. സി. പി
About

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശി. മനുഷ്യാവകാശ-ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ സാഹിത്യ-രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങളും സിനിമാസ്വാദനകുറിപ്പുകളും എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive