തര്‍ജ്ജനി

ചന്ദ്ര ബാല

chandrabalamurali@gmail.com

About

വായനയും എഴുത്തും യാത്രകളും ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി.സോഷ്യോളജിയില്‍ ബിരുദവും സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദവുമുണ്ട്. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചില സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹശേഷം പ്രവാസിയായി ദുബായ് നഗരത്തില്‍ താമസിക്കുന്നു.

Article Archive
Tuesday, 18 November, 2014 - 19:47

ചമയം