തര്‍ജ്ജനി

റിയാസ് റഫീക്ക്

riaz.rafeeque@gmail.com
ബ്ലോഗ് : http://butterflysignature.blogspot.in/

About

കോട്ടയത്ത്‌ കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശം. ഇപ്പോള്‍ മുംബെയില്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive