തര്‍ജ്ജനി

അബിന്‍ തോമസ്

abntms.blogspot.com
thmmn.blogspot.com

About

ജനനം : 1990 ല്‍ കുന്നംകുളത്ത്. എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി, ഇപ്പോള്‍ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive