തര്‍ജ്ജനി

ഷബ്ന സുമയ്യ ചാലക്കല്‍

കീഴ്തോട്ടത്തില്‍
തോട്ടുമുഖം .പി.ഒ.
ആലുവ. 683105.
മെയില്‍ :shabu.sumi9@gmail.com
ബ്ലോഗ്‌: മെഴുകുസ്വപ്നങ്ങള്‍ http://sumayanam.blogspot.in/

About

എറണാകുളം സ്വദേശം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദം.
ഇപ്പോള്‍ ഫ്രീലാന്‍സര്‍ ആയി എഴുതിയും ഡിസൈന്‍ ചെയ്തും പോകുന്നു.

Article Archive