തര്‍ജ്ജനി

രാജീവ് സോമശേഖരന്‍

അംബികാലയം,
TVRA 94, പുന്നയ്ക്കാമുകള്‍,
ആറമട പി. ഒ .
തിരുവനന്തപുരം 32.
ഇ മെയില്‍ : rajeevsomashekar@gmail.com

About

1990 ജൂണ്‍ 25ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുമലയില്‍ ജനനം.
കേരള സര്‍വകലാശാലയില്‍ അവസാനവര്‍ഷ ബിരുദവിദ്യാര്‍ത്ഥി.

Article Archive