തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീജിത്ത്. എസ്
About

പാലക്കാട് സ്വദേശി. ഇപ്പോള്‍ ബംഗലൂരുവില്‍ താമസം. ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയില്‍ വില്പന-ഓപ്പറേഷന്‍സ് തലവനായി ജോലിചെയ്യുന്നു.

യാത്ര, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയില്‍ താല്പര്യം.

Article Archive
Thursday, 20 February, 2014 - 20:52

നാട്ടുവഴി