തര്‍ജ്ജനി

ജിതിന്‍ കക്കാട്
About

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കക്കാടില്‍ ജനനം.
കോഴിക്കോട് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും കൊമേഴ്സില്‍ ബിരുദം. ഷാര്‍ജയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.
കഥയിലും നോവലിലും താല്പര്യം.

Article Archive