തര്‍ജ്ജനി

കൃഷ്ണ ദീപക്

ഇ മെയില്‍ : krishnamaliyeckel@gmail.com

About

ഷാര്‍ജയില്‍ പരസ്യകമ്പനിയില്‍ മള്‍ട്ടീ മീഡിയ ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive