തര്‍ജ്ജനി

റോസിലി ജോയ്

CISF COMPLEX, SECTOR-35, KHARGHAR,
NAVI MUMBAI-410210.
മെയില്‍: rosappookkals@yahoo.com
ബ്ലോഗ്: www.rosappukkal.blogspot.in

About

എറണാകുളം സ്വദേശി.
ഇപ്പോള്‍ നവി മുംബെയില്‍, സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കമാണ്ടന്റായ ഭര്‍ത്താവ് ജോയ് പോളിനോടൊപ്പം.

Article Archive
Friday, 1 March, 2013 - 23:44

കഴുകന്‍

Sunday, 6 July, 2014 - 14:03

ദ ലോസ്റ്റ് എംപറര്‍