തര്‍ജ്ജനി

വര്‍ഷിണി വിനോദിനി.

ബ്ലോഗ്: http://unarthu.blogspot.in

About

ബാംഗ്ലൂരില്‍ അദ്ധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

http://unarthu.blogspot.in എന്ന ബ്ലോഗില്‍ കഥകളും കവിതകളും എഴുതുന്നു..

ഏതാനും രചനകള്‍ H&C പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട്‌ സമാഹാരങ്ങളിലും Haiku Association of India പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ' കൈക്കുടന്നയിലെ കടല്‍ ' എന്ന സമാഹാരത്തിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്‌..

Article Archive
Friday, 1 March, 2013 - 23:46

യാമം