തര്‍ജ്ജനി

മോഹന്‍ പുത്തന്‍ചിറ

P.O. Box 5748,
Manama, Kingdom of Bahrain.
ഇ മെയില്‍: kbmohan@gmail.com
ബ്ലോഗുകള്‍ : www.mohanputhenchira.blogspot.com
www.thooneeram.blogspot.com
www.photo-times.blogspot.com

Visit Home Page ...

കവിത

വികസനം

ഏതോ വിപത്തിന്‍
വിനാശ 'സൈറന്‍’ പോലെ
വ്യോമയാനങ്ങളിറങ്ങും
മുരള്‍ച്ചകള്‍
കവലകള്‍ തോറും
കുരുത്ത ‘റണ്‍വേ‘കളില്‍
പുതു പണക്കാരുടെ
പോക്കു വരത്തുകള്‍

ശേഷിച്ച വനാന്തരേ
ശോഷിച്ച മൃഗരാജന്‍
പ്രജകള്‍ നശിച്ചന്‍
പ്രകൃതി കൈ വിട്ടവന്‍
രാജ്യം കവര്‍ന്ന്
ഭോജ്യം കവര്‍ന്ന്
മടകളില്‍ നിന്നും
പുറത്താക്കപ്പെട്ടവന്‍

കൂട്ടിനായൊപ്പം
കൂട്ടമില്ലാത്തവന്‍
വോട്ടു ബാങ്കല്ലാത്ത
നാട്ടു നോവായവന്‍
മണ്ണും കവര്‍ന്ന്
വീടും കവര്‍ന്ന്
വികസനത്തിനായ്
കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവന്‍

യന്ത്രങ്ങള്‍ വന്നു വന്ന-
വസാന വൃക്ഷത്തിന്‍
വക്ഷസ്സു ഛേദിച്ചു
കുരുതി മൊത്തും വരെ
വംശനാശത്തിന്റെ
പാശം കുരല്‍ തേടി
യെത്തും മുഹൂര്‍ത്തത്തെ
കാക്കുന്ന രണ്ടു പേര്‍

പശിക്കും മൃഗത്തിനും
പനിക്കും ദരിദ്രനും
പങ്കു ചേര്‍ന്നാടാനൊ-
രവസാന ‘ഹംഗര്‍ ഗെയിം’*

ഒടുവിലീ കോണ്‍ക്രീറ്റി-
ലുരുവം കൊള്ളുന്നതോ
മഴമിഴി വരണ്ട
കിളികുലം മറന്ന
വികസനത്തിന്‍ ബലി-
ച്ചോര കുരുപ്പിച്ച
കബന്ധ നിബിഡമാം
ഒരു വനാന്തരം

* Hunger Game - novel by Suzanne Collins

Subscribe Tharjani |