തര്‍ജ്ജനി

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

ചെനയന്നൂര്‍
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് .പി .ഒ
കരിമ്പം .വഴി,
തളിപ്പറമ്പ്. 670 142. കണ്ണൂര്‍ ജില്ല.

Visit Home Page ...

കവിത

കലമ്പുന്നത് കവിത

കവിത കുറിക്കുവാന്‍
കടലാസ്സെടുത്തപ്പോള്‍
ചിലവാക്കുകള്‍ പൊതുജനത്തിന്റെ
കണ്ണുകള്‍ പോലെ നീണ്ടു.
ചിലത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍
വരികള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒളിച്ചു,
ചിലത് പാളി നോക്കാനും
മുട്ടിവിളിക്കാനും
ധൈര്യപ്പെട്ടു.
പലതും പരിചയം ഭാവിച്ച് പതുങ്ങിനിന്നു.

ചിലതെങ്കിലും വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താനും
ആശങ്ക കൈമാറാനും തുനിഞ്ഞു.
ചിലത് കുറ്റപ്പെടുത്തി,തട്ടിക്കയറി,
ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും അകന്നുനടക്കുന്നതുപോലെ
അകന്നുനിന്നു.
കര്‍ക്കശസ്വഭാവമുള്ളവയും
താല്പര്യമൊട്ടും കാണിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത
ചില വാക്കുകള്‍
വരികളില്‍നിന്നും ഇറങ്ങിനടന്നു
അവ കവിതകളായി കരളിനുള്ളില്‍
കലമ്പല്‍ കൂട്ടുന്നു.

Subscribe Tharjani |