തര്‍ജ്ജനി

ലീന. എം

മെയില്‍ : ln.mammavil@gmail.com

Visit Home Page ...

കവിത

പുലരി

മഞ്ഞിന്‍മറ നീക്കിയെത്തിനോക്കുന്നു-
കുഞ്ഞിളം കൈനീട്ടി ആദിത്യനക്കരെ.
മടിയനായ് വെള്ളപ്പുതപ്പിന്നടിയില്‍
മൂടിപ്പുതച്ചു കിടപ്പൂ മലനിര !!
കൂടുവിട്ടെങ്ങോ കാണാത്ത മേടുകള്‍
തേടിപ്പറക്കാന്‍ ഉണര്‍ന്നൂ കിളികളും ..

അവരുടെ ഗാനമൊന്നേറ്റു പാടി
അണയുന്നിളം തെന്നല്‍ കുളിരുമായി !!
തെന്നലിന്നുമ്മകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി
തെല്ലു നാണത്തോടെ വിരിയുന്നു പൂക്കള്‍ !

'അടരേണം ഒരു മാത്ര-അറിയാം അതെങ്കിലും
അലരായ് പിറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതേ ധന്യത !'
ഇരുളില്‍ ലയിക്കാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ -എങ്കിലും
വിരിയുന്നൂ പുലരികള്‍ പിന്നെയും പിന്നെയും.!!
ഇലകളില്‍, പൂക്കളില്‍ കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ -
'ഇനിയുമൊരു പുലരിക്കു ഞങ്ങളുണ്ടാവുമോ?'

Subscribe Tharjani |