തര്‍ജ്ജനി

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

ചെനയന്നൂര്‍
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് .പി .ഒ
കരിമ്പം .വഴി,
തളിപ്പറമ്പ്. 670 142. കണ്ണൂര്‍ ജില്ല.

Visit Home Page ...

കവിത

ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍

ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍
"ഈ സ്ഥലം നന്നായ് കുളിര്‍ക്ക
കന്നോടുകാലിഗുണം വരിക
പൈതങ്ങളൊക്കെയുമേറ്റം വാഴ്ക "-
പാടിപ്പൊലിപ്പിച്ചു കുന്നിറങ്ങിവരുന്നു -
കോതാമൂരി
മൌനിയാമൊരു സന്യാസി
മണിനാദമുതിർത്തതാ
ബ്രഹ്മാവിന്‍ തലയോടുമായ്
കേളിപാത്രം
വേപ്പുമരച്ചില്ലയില്‍
ഒരു വാവ് ബലികാക്ക
ചിറകുണക്കുന്നു
രാജ പാതയില്‍
തണല്‍ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു
ബോധി മുത്തശ്ശന്‍
കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍
പൂത്തിരിക്കുന്നു ഒരു യക്ഷിപ്പാല
ചിറ്റേനി,കഴമയും,പൊന്നാര്യന്‍,-
നവരയും
താളത്തില്‍ തലയാട്ടും വയലേലകള്‍
ചേനയും,ചേമ്പും,കാച്ചില്‍ ,തവരയും-
താളും പിന്നെ
എന്തെന്തു ഗ്രാമക്കാഴ്ച
ഉണ്ടിന്നുമെന്‍ വിസ്മൃതങ്ങളാ-
കാതോരോര്‍മ്മകള്‍
ചീവീടിന്‍ സിംഫണി
തവളകൾതന്‍ വായ്പാട്ട്
ഞാറ്റടികളിലെ തച്ചോളിപ്പാട്ടുകള്‍
തകരപ്പാത്രത്തില്‍വീഴും മഴവെള്ള-
വീണാക്വാണങ്ങള്‍
വെള്ളരി ഒഴിഞ്ഞ വയലില്‍
ഒഥല്ലോ
ടോൾസ്റ്റോയി
മൈക്കിള്‍ ജാക്സണ്‍

Subscribe Tharjani |