തര്‍ജ്ജനി

സുരേഷ് കൂത്തുപറമ്പ്

കലാചിത്ര
കൂത്തുപറമ്പ്
കണ്ണൂര്‍

ഫോണ്‍: 9447364752

ഇ-മെയില്‍: sureshkoothuparamba@yahoo.com

Visit Home Page ...

കാഴ്ച

സുരേഷ് കൂത്തുപറമ്പ്


Subscribe Tharjani |
Submitted by Artist Rajan (not verified) on Sat, 2008-10-18 08:41.

പോരല്ലോ സുരേഷ്‌, ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിഗിന്Painter X (Corel Painter X) ‌ സോഫ്റ്റ്‌ വേര്‍ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ.