തര്‍ജ്ജനി

കെ. ആര്‍. ബാബു

Koolippara House,
Thambalamanna P.O,
Thiruvambady,
Calicut - 673 603, Kerala,

ഫോണ്‍: + 91 495 2276420, +91 9447262530
ഇമെയില്‍: krbabu2002@rediffmail.com
വെബ്ബ്: http://www.krbabu.co.in/

About

1966-ല്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവാമ്പാടിയില്‍ ജനനം. മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗില്‍ ഡിപ്ലോമ. ഇപ്പോള്‍ മാഹിയിലെ മലയാള കലാഗ്രാമത്തില്‍ മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Awards

1996, 2006 - കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

Article Archive