തര്‍ജ്ജനി

ബാബുരാജ്. റ്റി.വി

House No: 1113,
Maruti Vihar,
Chakkarpur,
Gurgaon,
Haryana.

ഫോണ്‍: 09871014697
വെബ്ബ്: http://reiyo.wordpress.com/

About

1961- ല്‍ ആലുവാക്കടുത്ത് ദേശത്തു ജനിച്ചു. ബറോഡയില്‍ എം എസ് യൂണിവേര്‍സിറ്റിയില്‍ നിന്നും പുരാവസ്തു ശാത്രത്തില്‍ മാസ്റ്റര്‍ ബിരുദം . ദെസ്തേയവസ്കി, ഇറ്റാലോ കാല്‍വിനോ , ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്കെ, സാദിക്ക് ഹിദായത്ത് , നിസ്സാന്‍ മിണ്ടല്‍, മോപ്പ സാങ് , റിയുനോസുകി അകുതഗാവ, ജോഹന്നസ് വി ജെന്‍സന്‍, മിലാന്‍ കുന്ദേര, ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍, പാപ്പിനി മുതലായ മഹാരഥന്മാരുടെ കൃതികള്‍ മലയാളത്തിലേയ്ക്കു ഭാഷാന്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ഗീതാബാബുരാജും, മകന്‍ റിയോവുമോത്ത് ഹരിയാനയിലെ ഗുഡുഗാവില്‍ താമസം.

Article Archive