തര്‍ജ്ജനി

ധനലക്ഷ്മി. പി. വി.

പൂമുഖം
എരഞ്ഞോളി .പി.ഒ
തലശ്ശേരി
ഇ-മെയില്‍: lexmi07@gmail.com
ബ്ലോഗ്‌ - മധുരനെല്ലി http://madhuranelli.blogspot.com

About

ഫിഷറീസില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം.
മത്സ്യഫെഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
കഥയും കവിതയും എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive