തര്‍ജ്ജനി

മുഹമ്മദ്‌ റാഫി നടുവണ്ണൂര്‍

നെല്ലട്ടാം വീട്ടില്‍,
നടുവണ്ണൂര്‍,
കോഴിക്കോട്. 673 614.

About

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് മലയാളത്തില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും പി.എച്ച്.ഡിയും.

ഇപ്പോള്‍ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ മലയാളവിഭാഗത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍.

Article Archive