തര്‍ജ്ജനി

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

ചെനയന്നൂര്‍
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് .പി .ഒ
കരിമ്പം .വഴി,
തളിപ്പറമ്പ്. 670 142. കണ്ണൂര്‍ ജില്ല.

Visit Home Page ...

കവിത

ഒരു ബാല്യകാലചിന്ത

കൊള്ള് കയറി വരുന്ന
കുള്ളന്‍ കുഞ്ഞയമ്മൂനെ കണ്ടാല്‍
കാര്‍ത്തു കടുമാങ്ങയുമായി ഒപ്പംകൂടും
കട്ട കടുമാങ്ങ കടിച്ചുതിന്നും ഒപ്പം
അപ്പൊ എത്തും അപ്പു എപ്പോഴും.
പേന്‍ പുഴുത്ത തലയും
മീന്‍ ചാറിന്‍ മണവുമായി
മൈമൂനയുംവരും തട്ടം വലിക്കുന്ന -
തൊട്ടാവാടി കാട്ടിലേക്ക്
മണുങ്ങൂസു വന്നെന്നു കുഞ്ഞയമു -
പറഞ്ഞാല്‍
മൊട്ടത്തലയ്ക്കു മുട്ട്കൊടുക്കും മൈമൂന.
മുട്ടന്‍വടിയെടുത്ത് മൈമൂനയെ തല്ലുമ്പോള്‍
മുട്ടപോലെ മിനുത്തതലയില്‍
മുഖമുരസി സമാധാനിപ്പിക്കും കാര്‍ത്തു .
കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ്‌ പുഴുങ്ങിയതും
കട്ടന്‍ചായയുമായി കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകും
അപ്പുവിന്റെ അച്ഛമ്മ .
വട്ടി നിറയെ തിന്നു മക്കളേന്നു
വട്ടത്തിലിരുത്തി വട്ടയിലയില്‍ -
വിളമ്പിത്തരും
പഴുത്ത ചക്ക പാണ്ട പാണ്ടയായി
പകുത്തുതരും .
മയ്യെഴുതിയ കണ്ണില്‍നോക്കി
മൈമൂനയെ മൊഞ്ചെത്തി പെണ്ണെന്നു -
കവിളില്‍ നുള്ളും അച്ഛമ്മ .
കാര്‍ത്തുവിന്റെ കൂര്‍ത്ത നോട്ടത്തില്‍ -
കണ്ണ് നിറയുമ്പം
അപ്പൂന്റെ ഒപ്പരം പോയിക്കോന്നും
ഉപ്പിച്ചിയിണ്ടോന്നുനോക്കണംന്നും
വേവലാതിപ്പെടും അച്ഛമ്മ .

Subscribe Tharjani |