തര്‍ജ്ജനി

മുരളീധരന്‍. വി

BARC COLONY,
TYPE C , 100/15
TAPP P.O, BOISAR
THANE,MAHARASHTRA
Pin: 401502
മെയില്‍: dharanunneeri@gmail.com
ബ്ലോഗ് : http://www.vikalavarikal.blogspot.com/

Visit Home Page ...

കവിത

പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്.....!

ഒരു മഹാവിസ്പോടനത്തിന്റെ
ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ നടുക്കത്തിലും
അധിവര്‍ഷത്തിന്റെ രൌദ്രതയിലും
ചൂടിലും തണുപ്പിലും
മഞ്ഞുപോലുറഞ്ഞും
മണ്ണിനോട് ചേര്‍ന്നുമാവാം
ആദ്യം പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് !

ഒരിക്കലും അളവുതെറ്റാത്ത
അനുപാതവ്യത്യാസങ്ങളെ
ഉല്‍പ്രേരകങ്ങളുടെ
ചതിക്കുഴിയില്‍പ്പെടുത്തി
പിന്നെയും കുറേ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ !

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ശബ്ദവീചികള്‍ക്ക്
ആവൃത്തിയുടെ അടുക്കും
അലനീളത്തിന്റെ ചിട്ടയും ചേര്‍ത്ത്
ആവര്‍ത്തനവിരസമെങ്കിലും
പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ ഒടുങ്ങാത്ത
പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പിന്നെയും !

ഒടുവില്‍
ഇടവേളകള്‍ തീരാത്ത
നിന്റെ മൌനത്തിനും
നോക്കിനും വാക്കിനും
ആക്കിയും ഊക്കിയും
നീക്കിയും പോക്കിയും
നീക്കുപോക്കില്ലാത്ത
പുതിയ പല പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും !

Subscribe Tharjani |