തര്‍ജ്ജനി

പ്ലാച്ചിമട സമരം

ആയിരം ദിവസം പിന്നിടുന്ന പ്ലാച്ചിമട സമരത്തിന്‌ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍. ലഘുപാനീയങ്ങളെന്ന പേരില്‍ വിഷം കലക്കി വില്‍ക്കുകയും പ്രകൃതിയില്‍ വിഷം കലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര വ്യവസായ ഭീമനെതിരെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പോരാടുന്ന പ്ലാച്ചിമടയിലെ ജനങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പ്ലാച്ചിമടക്കാര്‍ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

"സമരം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരും ആദ്യത്തെ ഒരു വര്‍ഷം വരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്തവരും സമരത്തിന്റെ ആയിരാംനാളില്‍ വലിയ പരിപാടിയുമായി വരികയാണ്‌. ഞങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്‌ മുതലെടുപ്പിനെത്തുന്ന ഇവര്‍ക്ക്‌ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും താല്‍പ്പര്യമില്ല." മൈലമ്മ പറഞ്ഞു.

മാധ്യമത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Submitted by resh (not verified) on Sun, 2005-01-16 01:35.

Silent warriors. kudos to them!

Submitted by Kassim (not verified) on Mon, 2005-01-17 11:59.

I wonder based on what criteria, licencing agencies are granting approvals for establishing this kind of dangerous plants.

How did the Govt of Kerala granted permission to Coca Cola to extract underground water and market it.

Coca Cola should honour the sentiments of the people, and workers of that company should also realize the truth and leave it.

Submitted by chinthaadmin on Tue, 2005-01-18 05:05.

even after so much of resistance, if they are still in kerala what does it indicates? Does the authorities really care about kerala and malayalees?

Paul