തര്‍ജ്ജനി

കെ. ആര്‍. വിനയന്‍

405 B, Solanki Gulmohar Apartments,
Brahmanwadi,
Begumpet P O,
Hyderabad 16

Phone: 09440871969
Email: kr_vinayan@yahoo.com

Visit Home Page ...

കാഴ്ച

ജമീല നാടകത്തില്‍ നിന്നും

നളിനി ജമീലയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തില്‍ നിന്നും ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍. നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വായിക്കാം

Subscribe Tharjani |