തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീകുമാര്‍. പി

നാടന്‍പ്ലാക്കല്‍
പത്തനംതിട്ട
റാന്നി
അയ്‌രൂര്‍

ബ്ലോഗ് http://valappotukal.blogspot.com/
ഫോണ്‍: 9645148698

About

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അയ്‌രൂര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് 1979 മാര്‍ച്ച് 28നു ജനിച്ചു.
എറണാകുളത്ത് ഗ്രാഫിക്ക് ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ചെറുകഥകളും കവിതകളും എഴുതുന്നു.

Article Archive
Friday, 4 March, 2011 - 17:46

ഊരാക്കുടുക്ക്