തര്‍ജ്ജനി

ചതുരവീലുകളും സൈക്കിളും

ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യന്‍ റോഡുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യമാകുന്നത് ഇവയാകാം :-)

A square wheel can roll smoothly, keeping the axle moving in a straight line and at a constant velocity, if it travels over evenly spaced bumps of just the right shape. This special shape is called an inverted catenary.

A catenary is the curve describing a rope or chain hanging loosely between two supports. At first glance, it looks like a parabola. In fact, it corresponds to the graph of a function called the hyperbolic cosine. Turning the curve upside down gives you an inverted catenary—just like each bump of Wagon's road

read more at : Riding on Square Wheels

ബ്ലോഗ് അഗ്രഗേറ്റര്‍

തനിമലയാളം ബ്ലോഗ് അഗ്രഗേറ്ററിനു സമാനമായി, ചിന്തയിലും ഇന്നു മുതല്‍ ഒരു ബ്ലോഗ് അഗ്രഗേറ്റര്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ചധികം പണിബാക്കിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുക.

ലിങ്ക് - Malayalam Blog Aggregator @ chintha.com

അമേരിക്കന്‍ തന്ത്രം: ലെനോവോ പുറത്ത്

The US State Department says the 16,000 computers it bought from a Chinese firm with links to the Beijing government will not be used for classified work.

Assistant Secretary of State Richard Griffin said the department would also alter its procurement process to ensure US information security was guaranteed.

His comments came after Rep Frank Wolf expressed national security concerns.

US government restricts China PCs

ലെനോവോ എന്നത് പഴയ ഐ. ബി. എം. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഡിവിഷന്‍. അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റല്‍ ചിപ്പുകളും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വിന്‍‌ഡോസും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നത് യു. എസ്സിലും മെക്സിക്കോയിലും. ലെനോവോയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇപ്പോള്‍ യു. എസ്സില്‍. അവരുടെ ഓഫീസില്‍ പണിയെടുക്കുന്നതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും യു. എസ്സ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. എന്നാലും ചൈനീസ് കമ്പനിയാകുമ്പോള്‍ രാഷ്ട്രസുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ പുറത്താക്കപ്പെടും!!

എവിടെ wto?