തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 12 years 48 weeks ago
by cachitea
5 years 12 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 11 years 23 weeks ago
by ralminov
11 years 23 weeks ago
by mangalat
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 11 years 25 weeks ago
by ralminov
6 years 27 weeks ago
by Biju Raman (not verified)
ബൂലോകം 17 11 years 26 weeks ago
by Sivan
11 years 22 weeks ago
by challiyan
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 13 years 6 weeks ago
by സിബു
11 years 21 weeks ago
by ralminov
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 10 years 42 weeks ago
by raoof_t
8 years 26 weeks ago
by pallikkulam (not verified)
Electronic Text In Malayalam 13 12 years 40 weeks ago
by Sivan
12 years 31 weeks ago
by cachitea
സൌജന്യ സേവനം 10 11 years 26 weeks ago
by Sivan
11 years 24 weeks ago
by kevinsiji
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 12 years 9 weeks ago
by Anonymous
8 years 9 weeks ago
by Amal lal (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 11 years 3 weeks ago
by raoof_t
10 years 46 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 11 years 23 weeks ago
by kevinsiji
11 years 23 weeks ago
by ralminov
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 11 years 12 weeks ago
by raoof_t
8 years 14 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 11 years 21 weeks ago
by ralminov
11 years 12 weeks ago
by jil
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 12 years 4 weeks ago
by Sivan
12 years 3 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 12 years 18 weeks ago
by Sunil
12 years 8 weeks ago
by Anonymous
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 7 years 46 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
7 years 45 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
How to post your views in malayalam 1 12 years 40 weeks ago
by chinthaadmin
6 years 47 weeks ago
by Dr P K Sukumran (not verified)