തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 12 years 26 weeks ago
by cachitea
4 years 42 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 11 years 3 weeks ago
by ralminov
6 years 5 weeks ago
by Biju Raman (not verified)
How to post your views in malayalam 1 12 years 18 weeks ago
by chinthaadmin
6 years 26 weeks ago
by Dr P K Sukumran (not verified)
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 7 years 24 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
7 years 24 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 11 years 40 weeks ago
by Anonymous
7 years 40 weeks ago
by Amal lal (not verified)
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 10 years 43 weeks ago
by raoof_t
7 years 44 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 10 years 21 weeks ago
by raoof_t
8 years 4 weeks ago
by pallikkulam (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 10 years 34 weeks ago
by raoof_t
10 years 25 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 10 years 51 weeks ago
by ralminov
10 years 43 weeks ago
by jil
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 12 years 37 weeks ago
by സിബു
11 years 2 days ago
by ralminov
ബൂലോകം 17 11 years 4 weeks ago
by Sivan
11 years 3 days ago
by challiyan
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 11 years 1 week ago
by ralminov
11 years 1 week ago
by mangalat
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 11 years 1 week ago
by kevinsiji
11 years 1 week ago
by ralminov
സൌജന്യ സേവനം 10 11 years 4 weeks ago
by Sivan
11 years 3 weeks ago
by kevinsiji
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 11 years 34 weeks ago
by Sivan
11 years 34 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 11 years 48 weeks ago
by Sunil
11 years 38 weeks ago
by Anonymous
Electronic Text In Malayalam 13 12 years 18 weeks ago
by Sivan
12 years 10 weeks ago
by cachitea