തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Computer-ന് മലയാള സമാന്തരപദം 31 12 years 5 days ago
by cachitea
4 years 16 weeks ago
by വിധു നാരായണ്‍ (not verified)
ഇനിയും മംഗ്ലീഷോ ? 21 10 years 29 weeks ago
by ralminov
5 years 32 weeks ago
by Biju Raman (not verified)
How to post your views in malayalam 1 11 years 44 weeks ago
by chinthaadmin
6 years 2 days ago
by Dr P K Sukumran (not verified)
മാതൃഭൂമി വാരാന്തം 1 6 years 50 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
6 years 50 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
കേരള സര്‍ക്കര്‍ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ എന്തുകൊണ്ടു ഇംഗ് 8 11 years 14 weeks ago
by Anonymous
7 years 14 weeks ago
by Amal lal (not verified)
Problem with generating pdf from dvi file produced by MalTex 3 10 years 17 weeks ago
by raoof_t
7 years 19 weeks ago
by S.Kalyana sundar (not verified)
ഒരു മലയാളി പ്രോഗ്രാമ്മറുടെ ധര്‍മ സങ്കടങ്ങള്‍..... (?) 13 9 years 47 weeks ago
by raoof_t
7 years 31 weeks ago
by pallikkulam (not verified)
www.ildc.gov.in Come and enjoy 5 10 years 8 weeks ago
by raoof_t
9 years 51 weeks ago
by മഹേഷ് മംഗലാട്ട് (not verified)
ചില്ലുകള്‍ , എനിക്ക് തോന്നുന്നത്... 2 10 years 26 weeks ago
by ralminov
10 years 17 weeks ago
by jil
മലയാളം phonetic അക്ഷരമാല 16 12 years 11 weeks ago
by സിബു
10 years 26 weeks ago
by ralminov
ബൂലോകം 17 10 years 31 weeks ago
by Sivan
10 years 26 weeks ago
by challiyan
മിന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരെങ്കിലും ? 26 10 years 28 weeks ago
by ralminov
10 years 27 weeks ago
by mangalat
രചനയുടെ മലയാളം ഓയെസ് 4 10 years 28 weeks ago
by kevinsiji
10 years 28 weeks ago
by ralminov
സൌജന്യ സേവനം 10 10 years 31 weeks ago
by Sivan
10 years 29 weeks ago
by kevinsiji
കാരശ്ശേരി മാഷ്ക്ക് മറുപടി.. 2 11 years 9 weeks ago
by Sivan
11 years 8 weeks ago
by Sivan
തൂലിക 2005 മലയാളം സോഫ്ട്വേയര്‍ 2 11 years 22 weeks ago
by Sunil
11 years 12 weeks ago
by Anonymous
Electronic Text In Malayalam 13 11 years 44 weeks ago
by Sivan
11 years 36 weeks ago
by cachitea