തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 21 weeks ago
by hari
12 years 4 weeks ago
by Sunil
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 1 week ago
by zeusat
8 years 48 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 12 years 44 weeks ago
by paul
11 years 51 weeks ago
by zeusat
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 9 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 50 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 12 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 30 weeks ago
by stapathi
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 19 weeks ago
by hari
12 years 15 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
9 years 50 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 11 years 50 weeks ago
by deepak
6 years 26 weeks ago
by Anonymous (not verified)
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 12 weeks ago
by Sivan
12 years 4 days ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 17 weeks ago
by Sunil
12 years 16 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 18 weeks ago
by hari
12 years 3 weeks ago
by giree
Management 5 10 years 44 weeks ago
by bhattathiri
8 years 36 weeks ago
by Krishnan (not verified)
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 1 week ago
by hari
12 years 1 day ago
by jay
Football talks 4 11 years 22 weeks ago
by jayaseelan
11 years 22 weeks ago
by jayaseelan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 13 weeks ago
by hari
11 years 10 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 19 weeks ago
by vinod kumar
11 years 19 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 24 weeks ago
by paul
11 years 22 weeks ago
by Sivan
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 34 weeks ago
by Sufi
11 years 33 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 11 years 42 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 42 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 15 weeks ago
by prathapachandran
12 years 2 weeks ago
by reshma
How to post your views in malayalam 3 12 years 26 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 15 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 15 weeks ago
by Sivan
11 years 13 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 16 weeks ago
by vinod kumar
11 years 15 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 33 weeks ago
by Sivan
11 years 30 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 11 years 44 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 43 weeks ago
by S.Chandrasekhar...