തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 13 years 16 weeks ago
by hari
12 years 52 weeks ago
by Sunil
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 48 weeks ago
by zeusat
9 years 43 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 40 weeks ago
by paul
12 years 46 weeks ago
by zeusat
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 45 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 25 weeks ago
by stapathi
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 13 years 14 weeks ago
by hari
13 years 10 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 45 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 46 weeks ago
by deepak
7 years 21 weeks ago
by Anonymous (not verified)
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 13 years 7 weeks ago
by Sivan
12 years 48 weeks ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 13 years 12 weeks ago
by Sunil
13 years 11 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 13 years 13 weeks ago
by hari
12 years 50 weeks ago
by giree
Management 5 11 years 39 weeks ago
by bhattathiri
9 years 32 weeks ago
by Krishnan (not verified)
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 49 weeks ago
by hari
12 years 47 weeks ago
by jay
Football talks 4 12 years 18 weeks ago
by jayaseelan
12 years 17 weeks ago
by jayaseelan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 12 years 8 weeks ago
by hari
12 years 6 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 12 years 14 weeks ago
by vinod kumar
12 years 14 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 19 weeks ago
by paul
12 years 17 weeks ago
by Sivan
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 29 weeks ago
by Sufi
12 years 28 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 13 years 10 weeks ago
by prathapachandran
12 years 50 weeks ago
by reshma
How to post your views in malayalam 3 13 years 22 weeks ago
by chinthaadmin
13 years 10 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 12 years 10 weeks ago
by Sivan
12 years 8 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 12 years 12 weeks ago
by vinod kumar
12 years 10 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 28 weeks ago
by Sivan
12 years 25 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 39 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 38 weeks ago
by S.Chandrasekhar...