തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 43 weeks ago
by hari
12 years 26 weeks ago
by Sunil
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 23 weeks ago
by zeusat
9 years 18 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 14 weeks ago
by paul
12 years 21 weeks ago
by zeusat
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 31 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 19 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 10 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 52 weeks ago
by stapathi
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 41 weeks ago
by hari
12 years 37 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 43 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 20 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 20 weeks ago
by deepak
6 years 48 weeks ago
by Anonymous (not verified)
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 34 weeks ago
by Sivan
12 years 22 weeks ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 39 weeks ago
by Sunil
12 years 38 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 40 weeks ago
by hari
12 years 25 weeks ago
by giree
Management 5 11 years 14 weeks ago
by bhattathiri
9 years 6 weeks ago
by Krishnan (not verified)
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 23 weeks ago
by hari
12 years 22 weeks ago
by jay
Football talks 4 11 years 44 weeks ago
by jayaseelan
11 years 44 weeks ago
by jayaseelan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 35 weeks ago
by hari
11 years 32 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 41 weeks ago
by vinod kumar
11 years 41 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 46 weeks ago
by paul
11 years 44 weeks ago
by Sivan
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 3 weeks ago
by Sufi
12 years 3 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 12 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 11 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 37 weeks ago
by prathapachandran
12 years 24 weeks ago
by reshma
How to post your views in malayalam 3 12 years 48 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 37 weeks ago
by Sivan
11 years 35 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 38 weeks ago
by vinod kumar
11 years 37 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 3 weeks ago
by Sivan
11 years 52 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 14 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 13 weeks ago
by S.Chandrasekhar...