തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 10 years 44 weeks ago
by dumas
10 years 44 weeks ago
by dumas
Management 5 11 years 5 weeks ago
by bhattathiri
8 years 50 weeks ago
by Krishnan (not verified)
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 11 weeks ago
by challiyan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 25 weeks ago
by ralminov
n/a
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 27 weeks ago
by hari
11 years 24 weeks ago
by Sivan
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 28 weeks ago
by Sivan
11 years 27 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 30 weeks ago
by vinod kumar
11 years 29 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 33 weeks ago
by vinod kumar
11 years 33 weeks ago
by vinod kumar
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 34 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 12 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Football talks 4 11 years 36 weeks ago
by jayaseelan
11 years 36 weeks ago
by jayaseelan
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 37 weeks ago
by paul
11 years 35 weeks ago
by Sivan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 11 years 42 weeks ago
by Sivan
11 years 42 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 47 weeks ago
by Sivan
11 years 43 weeks ago
by Sivan
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 47 weeks ago
by Sufi
11 years 47 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 3 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 5 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 12 weeks ago
by deepak
6 years 39 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 14 weeks ago
by zeusat
9 years 10 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 15 weeks ago
by hari
12 years 13 weeks ago
by jay
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 19 weeks ago
by Sivan
12 years 17 weeks ago
by giree
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 21 weeks ago
by Sivan
n/a
മണ്ണറിഞ്ഞുമതി വളപ്്രയോഗം 0 12 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 25 weeks ago
by Sivan
12 years 14 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 28 weeks ago
by prathapachandran
12 years 16 weeks ago
by reshma
റബ്ബര്‍‌ മരങ്ങളില്‍ പട്ടമരപ്പ്‌ 0 12 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a