തര്‍ജ്ജനി

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
A New Web Link 0 12 years 35 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 48 weeks ago
by Sufi
11 years 47 weeks ago
by Sivan
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 12 weeks ago
by deepak
6 years 40 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 12 years 41 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ente keralam 1 13 years 6 days ago
by madn
12 years 47 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Football talks 4 11 years 36 weeks ago
by jayaseelan
11 years 36 weeks ago
by jayaseelan
How to post your views in malayalam 3 12 years 40 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 6 weeks ago
by paul
12 years 13 weeks ago
by zeusat
Management 5 11 years 6 weeks ago
by bhattathiri
8 years 50 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 2 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 44 weeks ago
by stapathi
What is happening in other states..! 0 12 years 34 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 15 weeks ago
by zeusat
9 years 10 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 20 weeks ago
by Sivan
12 years 17 weeks ago
by giree
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 11 years 43 weeks ago
by Sivan
11 years 42 weeks ago
by baburaj
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 30 weeks ago
by vinod kumar
11 years 29 weeks ago
by baburaj
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 38 weeks ago
by paul
11 years 36 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 6 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 5 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 33 weeks ago
by hari
12 years 29 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 35 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 12 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 47 weeks ago
by Sivan
11 years 44 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 33 weeks ago
by vinod kumar
11 years 33 weeks ago
by vinod kumar
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 25 weeks ago
by ralminov
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 21 weeks ago
by Sivan
n/a
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 26 weeks ago
by Sivan
12 years 14 weeks ago
by Sufi