തര്‍ജ്ജനി

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
A New Web Link 0 13 years 3 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 16 weeks ago
by Sufi
12 years 16 weeks ago
by Sivan
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 33 weeks ago
by deepak
7 years 8 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 13 years 9 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ente keralam 1 13 years 21 weeks ago
by madn
13 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Football talks 4 12 years 5 weeks ago
by jayaseelan
12 years 5 weeks ago
by jayaseelan
How to post your views in malayalam 3 13 years 9 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 49 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 27 weeks ago
by paul
12 years 34 weeks ago
by zeusat
Management 5 11 years 26 weeks ago
by bhattathiri
9 years 19 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 23 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 12 weeks ago
by stapathi
What is happening in other states..! 0 13 years 2 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 35 weeks ago
by zeusat
9 years 31 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 40 weeks ago
by Sivan
12 years 38 weeks ago
by giree
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 12 years 11 weeks ago
by Sivan
12 years 11 weeks ago
by baburaj
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 51 weeks ago
by vinod kumar
11 years 50 weeks ago
by baburaj
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 25 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 24 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 6 weeks ago
by paul
12 years 4 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 26 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 25 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 13 years 1 week ago
by hari
12 years 49 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 3 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 32 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 15 weeks ago
by Sivan
12 years 12 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 12 years 2 weeks ago
by vinod kumar
12 years 1 week ago
by vinod kumar
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 46 weeks ago
by ralminov
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 42 weeks ago
by Sivan
n/a
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 46 weeks ago
by Sivan
12 years 35 weeks ago
by Sufi