തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 41 weeks ago
by paul
11 years 39 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 36 weeks ago
by vinod kumar
11 years 36 weeks ago
by vinod kumar
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 34 weeks ago
by vinod kumar
11 years 33 weeks ago
by baburaj
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 32 weeks ago
by Sivan
11 years 30 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 29 weeks ago
by ralminov
n/a
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 31 weeks ago
by hari
11 years 28 weeks ago
by Sivan
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 26 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 15 weeks ago
by challiyan
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 10 years 48 weeks ago
by dumas
10 years 48 weeks ago
by dumas
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 38 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 15 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 18 weeks ago
by zeusat
9 years 13 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Management 5 11 years 9 weeks ago
by bhattathiri
9 years 2 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 16 weeks ago
by deepak
6 years 43 weeks ago
by Anonymous (not verified)