തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 33 weeks ago
by paul
11 years 31 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 28 weeks ago
by vinod kumar
11 years 28 weeks ago
by vinod kumar
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 25 weeks ago
by vinod kumar
11 years 24 weeks ago
by baburaj
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 24 weeks ago
by Sivan
11 years 22 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 20 weeks ago
by ralminov
n/a
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 22 weeks ago
by hari
11 years 19 weeks ago
by Sivan
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 18 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 6 weeks ago
by challiyan
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 10 years 40 weeks ago
by dumas
10 years 40 weeks ago
by dumas
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 30 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 7 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 10 weeks ago
by zeusat
9 years 5 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Management 5 11 years 1 week ago
by bhattathiri
8 years 45 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 7 weeks ago
by deepak
6 years 35 weeks ago
by Anonymous (not verified)