തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 3 weeks ago
by paul
12 years 1 week ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 50 weeks ago
by vinod kumar
11 years 50 weeks ago
by vinod kumar
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 47 weeks ago
by vinod kumar
11 years 46 weeks ago
by baburaj
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 46 weeks ago
by Sivan
11 years 44 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 42 weeks ago
by ralminov
n/a
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 44 weeks ago
by hari
11 years 41 weeks ago
by Sivan
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 29 weeks ago
by challiyan
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 11 years 10 weeks ago
by dumas
11 years 10 weeks ago
by dumas
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 1 day ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 32 weeks ago
by zeusat
9 years 27 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Management 5 11 years 23 weeks ago
by bhattathiri
9 years 15 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 29 weeks ago
by deepak
7 years 5 weeks ago
by Anonymous (not verified)