തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 20 weeks ago
by paul
12 years 26 weeks ago
by zeusat
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 5 weeks ago
by stapathi
ente keralam 1 13 years 14 weeks ago
by madn
13 years 8 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 13 years 2 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
How to post your views in malayalam 3 13 years 2 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 42 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
A New Web Link 0 12 years 48 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 48 weeks ago
by hari
12 years 32 weeks ago
by Sunil
What is happening in other states..! 0 12 years 47 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 46 weeks ago
by hari
12 years 42 weeks ago
by cachitea
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 45 weeks ago
by hari
12 years 30 weeks ago
by giree
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 44 weeks ago
by Sunil
12 years 43 weeks ago
by Sunil
സുഖിപ്പിച്ചു കാര്യം നേടല്‍ 2 12 years 42 weeks ago
by pradeepanakoodu
12 years 42 weeks ago
by pradeepanakoodu
റബ്ബര്‍‌ മരങ്ങളില്‍ പട്ടമരപ്പ്‌ 0 12 years 42 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 42 weeks ago
by prathapachandran
12 years 30 weeks ago
by reshma
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 39 weeks ago
by Sivan
12 years 27 weeks ago
by Sufi
മണ്ണറിഞ്ഞുമതി വളപ്്രയോഗം 0 12 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 34 weeks ago
by Sivan
n/a
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 33 weeks ago
by Sivan
12 years 30 weeks ago
by giree
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 29 weeks ago
by hari
12 years 27 weeks ago
by jay
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 28 weeks ago
by zeusat
9 years 23 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 26 weeks ago
by deepak
7 years 1 week ago
by Anonymous (not verified)
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 19 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 18 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 9 weeks ago
by Sufi
12 years 8 weeks ago
by Sivan
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 8 weeks ago
by Sivan
12 years 5 weeks ago
by Sivan