തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 6 weeks ago
by paul
12 years 13 weeks ago
by zeusat
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 2 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 43 weeks ago
by stapathi
ente keralam 1 13 years 3 days ago
by madn
12 years 47 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 12 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
How to post your views in malayalam 3 12 years 40 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 28 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
A New Web Link 0 12 years 34 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 34 weeks ago
by hari
12 years 18 weeks ago
by Sunil
What is happening in other states..! 0 12 years 33 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 32 weeks ago
by hari
12 years 28 weeks ago
by cachitea
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 31 weeks ago
by hari
12 years 17 weeks ago
by giree
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 31 weeks ago
by Sunil
12 years 30 weeks ago
by Sunil
സുഖിപ്പിച്ചു കാര്യം നേടല്‍ 2 12 years 29 weeks ago
by pradeepanakoodu
12 years 28 weeks ago
by pradeepanakoodu
റബ്ബര്‍‌ മരങ്ങളില്‍ പട്ടമരപ്പ്‌ 0 12 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 28 weeks ago
by prathapachandran
12 years 16 weeks ago
by reshma
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 25 weeks ago
by Sivan
12 years 14 weeks ago
by Sufi
മണ്ണറിഞ്ഞുമതി വളപ്്രയോഗം 0 12 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 21 weeks ago
by Sivan
n/a
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 19 weeks ago
by Sivan
12 years 17 weeks ago
by giree
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 15 weeks ago
by hari
12 years 13 weeks ago
by jay
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 14 weeks ago
by zeusat
9 years 10 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 12 weeks ago
by deepak
6 years 39 weeks ago
by Anonymous (not verified)
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 5 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 3 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 3 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 47 weeks ago
by Sufi
11 years 47 weeks ago
by Sivan
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 46 weeks ago
by Sivan
11 years 43 weeks ago
by Sivan