തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 44 weeks ago
by paul
12 years 51 weeks ago
by zeusat
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 29 weeks ago
by stapathi
ente keralam 1 13 years 38 weeks ago
by madn
13 years 33 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 13 years 27 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
How to post your views in malayalam 3 13 years 26 weeks ago
by chinthaadmin
13 years 15 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
A New Web Link 0 13 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 13 years 21 weeks ago
by hari
13 years 4 weeks ago
by Sunil
What is happening in other states..! 0 13 years 19 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 13 years 18 weeks ago
by hari
13 years 15 weeks ago
by cachitea
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 13 years 18 weeks ago
by hari
13 years 3 weeks ago
by giree
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 13 years 17 weeks ago
by Sunil
13 years 16 weeks ago
by Sunil
സുഖിപ്പിച്ചു കാര്യം നേടല്‍ 2 13 years 15 weeks ago
by pradeepanakoodu
13 years 15 weeks ago
by pradeepanakoodu
റബ്ബര്‍‌ മരങ്ങളില്‍ പട്ടമരപ്പ്‌ 0 13 years 15 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 13 years 15 weeks ago
by prathapachandran
13 years 2 weeks ago
by reshma
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 13 years 12 weeks ago
by Sivan
13 years 3 days ago
by Sufi
മണ്ണറിഞ്ഞുമതി വളപ്്രയോഗം 0 13 years 8 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 13 years 7 weeks ago
by Sivan
n/a
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 13 years 6 weeks ago
by Sivan
13 years 3 weeks ago
by giree
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 13 years 1 week ago
by hari
13 years 7 hours ago
by jay
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 13 years 1 week ago
by zeusat
9 years 48 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 50 weeks ago
by deepak
7 years 26 weeks ago
by Anonymous (not verified)
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 44 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 43 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 42 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 41 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 33 weeks ago
by Sufi
12 years 33 weeks ago
by Sivan
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 33 weeks ago
by Sivan
12 years 29 weeks ago
by Sivan