തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedsort iconLast reply
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 12 years 36 weeks ago
by paul
11 years 43 weeks ago
by zeusat
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 12 years 32 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 21 weeks ago
by stapathi
ente keralam 1 12 years 30 weeks ago
by madn
12 years 25 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 12 years 18 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
How to post your views in malayalam 3 12 years 18 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 6 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
A New Web Link 0 12 years 12 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 12 weeks ago
by hari
11 years 48 weeks ago
by Sunil
What is happening in other states..! 0 12 years 11 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 10 weeks ago
by hari
12 years 6 weeks ago
by cachitea
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 9 weeks ago
by hari
11 years 47 weeks ago
by giree
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 9 weeks ago
by Sunil
12 years 8 weeks ago
by Sunil
സുഖിപ്പിച്ചു കാര്യം നേടല്‍ 2 12 years 7 weeks ago
by pradeepanakoodu
12 years 6 weeks ago
by pradeepanakoodu
റബ്ബര്‍‌ മരങ്ങളില്‍ പട്ടമരപ്പ്‌ 0 12 years 6 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 6 weeks ago
by prathapachandran
11 years 46 weeks ago
by reshma
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 3 weeks ago
by Sivan
11 years 44 weeks ago
by Sufi
മണ്ണറിഞ്ഞുമതി വളപ്്രയോഗം 0 12 years 2 days ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 11 years 51 weeks ago
by Sivan
n/a
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 11 years 49 weeks ago
by Sivan
11 years 47 weeks ago
by giree
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 11 years 45 weeks ago
by hari
11 years 43 weeks ago
by jay
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 11 years 44 weeks ago
by zeusat
8 years 40 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 11 years 42 weeks ago
by deepak
6 years 17 weeks ago
by Anonymous (not verified)
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 11 years 35 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 34 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 11 years 34 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 33 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 25 weeks ago
by Sufi
11 years 25 weeks ago
by Sivan
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 24 weeks ago
by Sivan
11 years 21 weeks ago
by Sivan