തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 10 weeks ago
by paul
12 years 8 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 12 years 6 weeks ago
by vinod kumar
12 years 5 weeks ago
by vinod kumar
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 12 years 3 weeks ago
by vinod kumar
12 years 2 weeks ago
by baburaj
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 12 years 1 week ago
by Sivan
12 years 6 hours ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 50 weeks ago
by ralminov
n/a
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 12 years 1 day ago
by hari
11 years 49 weeks ago
by Sivan
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 47 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 36 weeks ago
by challiyan
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 11 years 17 weeks ago
by dumas
11 years 17 weeks ago
by dumas
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 7 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 39 weeks ago
by zeusat
9 years 35 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
Management 5 11 years 30 weeks ago
by bhattathiri
9 years 23 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 37 weeks ago
by deepak
7 years 12 weeks ago
by Anonymous (not verified)