തര്‍ജ്ജനി

അഴിമതിവാര്‍ത്തകളെപ്പോലെ അഴിമതിവിരുദ്ധതയും വമ്പിച്ച വാര്‍ത്തയാവുന്നുവെന്ന വിചിത്രപരിണതിയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ നാം കണ്ടത്. അസത്യം പറയരുത്, കളവ് ചെയ്യരുത് എന്നെല്ലാം കഥകളിലൂടെയും പാട്ടിലൂടെയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വാക്കാല്‍ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതരീതിയാണ്. എന്നാല്‍ കുട്ടികള്‍ കളവ് പറയാതിരിക്കുമെന്നും ചില്ലറ തട്ടിപ്പും കൌശലവും കാണിക്കാതിരിക്കില്ലെന്നും നമ്മുക്കറിയാം. അങ്ങനെയല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രായോഗികമതികളാവാനുള്ള ഉപദേശം നല്കി നേരെയാക്കാനും നമ്മള്‍ തന്നെ ശ്രമിക്കും. ഈ കപടലോകത്തില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമാം ഹൃദയമുണ്ടായതാണെന്‍ പരാജയം എന്നത് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമാക്കുന്നതിനെ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പണ്ട് പരിഹസിച്ചതും അക്കാരണത്താല്‍ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തിരുത്തി: ഇക്കപടലോകത്തില്‍ എന്‍ കാപട്യം ഏവരും കാണ്മതാണെന്‍ പരാജയം.

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...

ലേഖനം
ലാസര്‍ ഡിസില്‍വ
സുനില്‍ കെ. ചെറിയാന്‍
ആര്‍. ചന്ദ്രബോസ്
ഫൈസല്‍ ബാവ
കവിത
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ പൂഴിക്കാട്
പ്രശാന്ത് മിത്രന്‍
ബിനു ആനമങ്ങാട്
കഥ
നജ്മല്‍. കെ. കുഞ്ഞിമോന്‍
കാഴ്ച
കെ. ആര്‍. വിനയന്‍