തര്‍ജ്ജനി

ഓണക്കാലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കേരളത്തിലെ വലിയ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഒന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ തലയെണ്ണല്‍ ആയിരുന്നു. ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിവസത്തില്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍സ്കൂളുകളിലും ഒരേസമയം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ നേരില്‍ക്കണ്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട്, തലയെണ്ണി കണക്ക് നിശ്ചയിച്ച്, എത്ര അദ്ധ്യാപകരെ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ആക്കണം എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന വാര്‍ഷികപരിപാടിയാണ് തലയെണ്ണല്‍.

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...

ലേഖനം
ലാസര്‍ ഡിസില്‍വ
സംസ്കാരം
സുനില്‍ കൃഷ്ണന്‍, അല്‍ ഹസ
കഥ
സി. ശകുന്തള
ഇയ്യ വളപട്ടണം
കവിത
ടി.പി.വിനോദ്
ഡോണ മയൂര
സ്മിത മീനാക്ഷി
കെ. പി. ചിത്ര
ഗൌരി നന്ദന
ശിവകുമാര്‍. ആര്‍
രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്
ശശികുമാര്‍ കെ
മഞ്ജു