തര്‍ജ്ജനി

തര്‍ജ്ജനി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

നിലനില്പിനെക്കുറിച്ചു് നിരന്തരമായ ആധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്തും ആയുസ്സറ്റുതുടങ്ങിയതായിരിക്കും. മലയാളത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ആധികള്‍ പലകുറി പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു് കോടിയിലധികം വരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരികജീവിതത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ ഈ ഭാഷ ഇനി ഏത്രകാലം നിലനില്ക്കും എന്നെല്ലാം പലരും വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. വേവലാതികള്‍ മാറ്റിനിറുത്തി വസ്തുതകളിലേക്കു് ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങളും തൃശ്ശൂരില്‍ നിന്നുമുള്ള പത്രവാര്‍ത്തകളും ഗ്രുപ്പ് മെയിലില്‍ വന്ന ഒരു സന്ദേശവും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...

വായന
പി.ജെ.ജെ.ആന്റണി
വര്‍ത്തമാനം
ഡോ. പി. മാധവന്‍
സംഗീതം
നിരീക്ഷണം
ഡോ.പി.സോമനാഥന്‍
കഥ
വിവര്‍ത്തനം: ബാബുരാജ്. റ്റി.വി
കവിത
കെ. പി. ചിത്ര
ദീപ ബിജോ അലക്സാണ്ടര്‍
സുരേഷ് നെല്ലിക്കോട്‌