തര്‍ജ്ജനി

തര്‍ജ്ജനി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

നവംബര്‍ ഒന്നാം തിയ്യതി രാവിലെ കേരളത്തിലെ ടെലഫോണുകളില്‍ പലതിലും കേരളമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിളിയെത്തി. മലയാളവാരം ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ പ്രചരണപരിപാടികള്‍ക്കുള്ള അവസരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പരിപാടികളില്‍ സഹകരിക്കണമെന്നുമുള്ള അഭ്യര്‍ത്ഥനയാണു് മുഖ്യമന്ത്രി വി. എസ്. അച്ചുതാനന്ദന്റെ ശബ്ദത്തില്‍ മലയാളികള്‍ കേട്ടതു്. ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിംഗില്‍ നമ്മുടെ സാംസ്കാരികനായകന്മാര്‍ ഇക്കാലമത്രയുമായി താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാല്‍ ഭാഷയുടെ ഭാവിയില്‍ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാന്‍ അവര്‍ക്കു് അവസരങ്ങളില്ലാതെയാണു് മലയാളവാരം നടന്നതു്.

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക....

ലേഖനം
ഷാജഹാന്‍ കാളിയത്ത്
നിരീക്ഷണം
സജിത മഠത്തില്‍
കവിത
ജയശ്രീ തോട്ടയ്ക്കാട്
ഷുക്കൂര്‍ പെടയങ്ങോടു്
വി.കെ.ദീപന്‍
ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്‌ മാത്തൂര്‍
പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍
അജിത്ത് വിളയൂര്‍
മഹേന്ദ്രനാഥ്.കെ.വി
കഥ
ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക
ദീപക് രാജ്
എം. ഗോകുല്‍ദാസ്
കാഴ്ച
ഷെറീഫ്