തര്‍ജ്ജനി

അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനാചാരങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയുംം തന്റെ ഗവേഷണപഠനങ്ങളിലൂടെ പഴയകാലത്തെ തെറ്റായധാരണകള്‍ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കവിയും ചിന്തകനും അദ്ധ്യാപകനുമായ എം.എം.കല്‍ബുര്‍ഗി വെടിയേറ്റു മരിക്കുമ്പോള്‍, അത് സമൂഹത്തിന് നല്കുന്ന സന്ദേശം ഭീഷണമായ ഒന്നാണ്. ഇതാ, അസഹിഷ്ണുതയുടെ കൊലവിളികള്‍ വര്‍ത്തമാനകാല ഇന്ത്യന്‍സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ സന്ദേശം.

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...